Hava Durumu
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文
TR
Türkçe
English
Русский
Français
العربية
Deutsch
Español
日本語
中文

Uydukent üyelerinin hayalleriyle oynanıyor

16 Yıldır yasallaştırılamayan Uydukent;e Yargı bir kez daha Dur dedi. Tokuçoğlu, Uydukent te tek çivi dahi çakılamaz dedi.

Haber Giriş Tarihi: 01.03.2011 22:13
Haber Güncellenme Tarihi: 01.01.1970 02:00
Kaynak: Haber Merkezi
adaninsesi.com
Uydukent üyelerinin hayalleriyle oynanıyor

       Kuşadası’nda 16 yıl önce yasalara ve imar kurallarına aykırı, ruhsatsız, 4328 üye ile başlayan ancak bu güne kadar bir türlü yasal zemine oturtulamayan 14 Kooperatifli Uydukent’i bir kez daha yargı durdurdu. Aydın 1.İdare Mahkemesi geçtiğimiz yıl Mart ayında Kuşadası Belediye Meclisinin Uydukent’i yasallaştırma amacıyla yaptığı imar değişikliğinin yürütmesini durdurdu. “Tapuları alındı, ruhsat tamam, kredi alınacak, 18 ayda bitirilecek” denilen Uydukent’te olan üyelere oluyor. Siyasilerin arpalık olarak gördüğü, yandaşlarını doldurduğu Uydukent’te vatandaşın hayalleriyle oynanmaya devam ediliyor.

CHP Kuşadası ilçe başkanı Mehmet Gürbilek’in de maaş aldığı Uydukent’ti yasallaştırmak için geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan imar değişikliğini mahkeme durdurdu. Mahkemelerin daha önce de iptal ettiği imar planını aynen bir kez daha onayan belediye meclisinin aldığı kararı durduran mahkeme önemli saptamalarda bulundu. Mahkeme kararıyla Uydukent üyelerine doğruların aktarılmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Kent Hukuku  uzmanı avukat Bülent Tokuçoğlu ile meclisin yaptığı değişiklikle arazileri yeşil alana dönüştürülen Nesrin-İrfan Urgancı’nın talebini değerlendiren mahkeme, “işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar” doğurabileceği uyarısında bulundu. Avukat Tokuçoğlu’da  “Mahkeme kararı gereği derhal inşaatlar durdurulup, mühürlenmeli ve yeni verilen inşaat ruhsatları derhal iptal edilmelidir. Uydukent’ te tek çivi dahi çakılamaz” dedi.

                        Değişiklik adalet ve eşitlik ilkesine aykırı

            Mahkemeye başvuranlar “Kuşadası Belediye Meclisinin geçtiğimiz yıl Mart ayında yaptığı değişiklik ile  inşaat sayısının 4328’den  2500 e düşürülerek, yeniden iptal edilen planlar gibi plan yapılması da hukuka aykırıdır. İlk mahkeme kararına karşı hile niteliğindedir. Yüz binlik çevre düzeni planına aykırı alt ölçekli plan yapıldı” görüşünü savunmuştu. Başvuruyu değerlendiren 1.İdare Mahkemesi alınan kararın bir çok hukuksuzluğu barındırdığını belirterek, yürütmeyi durdurma kararının gerekçesini şöyle açıkladı:

“** Uydukent’in mülkiyetindeki taşınmazlar dışında özel şahıslara ait taşınmazlarda plan onama sınırına dahil edilmiş.

 **Şahıslara ait arazilerin eski kullanım kararlarında konut olarak yer alırken, alınan kararla yeşil alan ve ticaret alanı olarak planlanmış.

  **Uydukent için gerekli olan yeşil alan ihtiyacı amaçlanmış. Bu yönlü uygulama planlamaya hakim olan adalet ve eşitlik ilkesine aykırıdır.

**Jeolojik etüd sırasında belirlenmiş, fay zonlarının ve yapı yasaklı alanlar gösterilmemiş.

**Konut yapı adalarında yapılaşma koşulları imar mevzuatına göre net bir şekilde gösterilmemiş.

**Üzerinde iptal yazan konut alanlarının ne amaçla kullanılacağı belirtilmemiş.

**Bu haliyle yapılan imar değişikliğinin şehircilik ilkeleri planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varıldı.

  **İmar plan değişikliğine askı süresi içinde davacılar tarafından yapılan itirazın ret edilmesine yönelik meclis kararında hukuka yararlılık bulunmamaktadır.

**Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.”

                                   Mahkeme daha öncede iptal etmişti

            Aydın 1.İdare Mahkemesi, iki yıl öncede imar planını iptal ederken şu gerekçelere dikkat çekmişti:

 “**Kuşadası’nın özel bakı noktası içeren bir alanda, tüm kentlilere dönük rekroasyon alanı olarak düzenlenmesi gerekirken, çok yüksek yoğunlukta konut olarak düzenlenmiş.

**Bazı taşıt yollarının başlangıcı ile bitişi arasında çok yüksek olmuş.

** 15 katlı, 45 metre yükseklikte yapı hakkı verilmiş,

**İki yapı adasının birine iki, bitişiğindekine 15 kat yapı hakkı verilmesi eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı.

**Bu denli ayrıcalıklı imar hakkı verilmesi planlama kurumuna güveni zedeler, planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına aykırıdır.

** Uydukent’e ayrıcalıklı imar hakkı tanınmıştır. ”

                        Uydukent’te tek çivi dahi çakılamaz

İmar Hukuku ve Kentleşme Uzmanı Avukat Dr. Bülent Tokuçoğlu, Uydukent’te ki gelişmelere seyirci kalan Kuşadası Belediyesinin suç işlediğini belirterek “ Mahkeme kararı gereği derhal inşaatlar durdurulup, mühürlenmeli ve yeni verilen inşaat ruhsatları derhal iptal edilmelidir. Uydukent’ te tek çivi dahi çakılamaz”dedi  Tokuçoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi ” Öncelikle AYDIN 1. İDARE MAHKEMESİ’ nin 2007/503 Esas – 2009/1199 Karar numaralı kararını uygulamamaktadır. Bu kararla; S.S. UYDUKENT YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ’ ne ait taşınmazların bulunduğu tüm ada ve parsellere ilişkin 10.01.2007 tarihli Kuşadası Belediye Meclis Kararına yapılan itirazın reddine ve yapılan plan değişikliklerin kesinleşmesine ilişkin 07.03.2007 günlü Kuşadası Belediye Meclisi kararı iptal edildiği gibi; Uydukent arazisinin bütünüyle ve çok yüksek yoğunlukta imara açılmasının imar mevzuatına, planlama tekniğine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu kabul edilmiştir.

          27 Ocak 2011 gününde AYDIN 1. İDARE MAHKEMESİ’ nin 2010/646 Esas sayılı YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI gerekçesinde “ kentin belli bir bölgesine bu denli (15 katlı 45 metre yüksekliğe dek ulaşan) çok sayıda konut bloklarının yapılması “AYRICALIKLI İMAR HAKKI” verilmesi vatandaşın planlama kurumuna güvenini ve saygısını zedeleyeceğini, bu nedenle dava konusu Belediye Meclis Kararı’ nın planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına aykırı olduğu” belirtilmiştir.

            Mahkeme; “Uydukent’ e ayrıcalıklı imar hakkı tanındığı” yolundaki iptal gerekçesinin ortadan kaldırılmadığı, bir önceki planda Uydukent’ in mülkiyet sınırlarının aynı zamanda plan onama sınırını oluşturduğu, bakılmakta olan plan değişikliğinde ise Uydukent’ in mülkiyeti taşınmazlar dışında özel şahıslara ait taşınmazların eski kullanım kararlarının “konut alanı” olmasına karşın dava konusu planda “yeşil alan” ve “ticaret alanı” olarak planlandığı, bunun ise Uydukent için gerekli olan yeşil alan ihtiyacını karşılanması amacıyla yapıldığı, bu yönlü uygulamanın ise planlamaya hakim olan adalet ve eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu görülmektedir.       

 

  2./ Uydukent bütünündeki tüm ada ve parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişiklikleri iptal edildiğinden;

             Plan değişiklikleri gereği verilen tüm inşaat ruhsatlarının derhal iptali gerekir.

Hukuka aykırı süren inşaat faaliyetlerinin durdurulması ile inşaatların mühürlenmesi gereklidir.  Sonradan aynı nitelikte inşaat sayısının 2500 e düşürülerek, yeniden iptal edilen planlar gibi plan yapılması da hukuka aykırı olup, ilk mahkeme kararına karşı hile niteliğindedir. Bu durum 27 Ocak 2011 tarihli yeni kararda kabul edilmiştir.

Mahkeme kararı gereği derhal inşaatlar durdurulup, mühürlenmeli ve yeni verilen inşaat ruhsatları derhal iptal edilmelidir. Uydukent’ te tek çivi dahi çakılamaz.

Unutulmamalıdır ki; Özel Hastane İmar Planları’nda Yürütmeyi Durdurma Kararını Uygulamayan bir önceki belediye başkanı Fuat Akdoğan mahkum olmuştur. Kötü örneğin yeni başkana örnek olmamasını dileriz.

 

 3./ T.C. Anayasası’ nın CUMHURİYET’ İN NİTELİKLERİ’ ne ilişkin 2. maddesi;

      T.C. “…insan haklarına dayanan… demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir”

         T.C. Anayasası’ nın MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI’ na ilişkin 138. maddesi;

        “…Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu

     organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine  

     getirilmesini geciktiremez…’ hükmüne yer vermiştir.    

      

Belirtilen Anayasal hükümleri yok sayan; Belediye Başkanı ve diğer kamu görevlileri, Mahkeme kararını uygulamamaları halinde “ görevlerini ihmal ile kötüye kullanma” suçlarını işlerler. Ayrıca, T.C Anayasası’ na aykırılığın cezalandırılması için TCK. 309. maddesinde “Anayasayı ihlal” suçu düzenlenmiştir.

 

  4./ Hukuka uygun davranacağını söyleyerek seçilen Kuşadası Belediyesi Başkanı Sayın Esat Altungün hukuka aykırı olarak verilen inşaat ruhsatlarını derhal iptal edip, inşaatları mühürlemelidir.

•          “Uydukent Kuşadası’ nın kanayan bir yarasıdır”, diyen Altungün

•          “Bizden öncekiler Uydukent’i arka bahçesi olarak kullandılar” diyen Altungün,

•          “Uydukent üyeleri verdikleri paraların hesabını sormalı”, diyen Altungün bakalım kendi sorularının altından nasıl kalacak ve hukuka uygun davranmamanın sonuçlarına nasıl katlanacaktır .“

                                                                                        

 

Yorum Ekle
Gönderilen yorumların küfür, hakaret ve suç unsuru içermemesi gerektiğini okurlarımıza önemle hatırlatırız!
Yorumlar
google.com, pub-4400075568548996, DIRECT, f08c47fec0942fa0
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.